First 3D full size body scanner in Viet Nam

First 3D full size body scanner in Viet Nam - Yalycouture

Kim Tuyến actress in Yaly Couture costume

Yaly(Tin mới nhất | Giải trí 24h)

Yaly (Đài Phát Thanh - Truyền Hình Quảng Nam)

YALY FASHION SHOW 2017